Har genomfört två förstudier på uppdrag av Handelskammaren Mälardalen (tillsammans med olika partners).

  1. Fusion av det lokala nätverket Örebro Promotion och Handelskammaren Mälardalen. Förstudien visade på att en fusion var en bra långsiktig lösning. Fusionen genomfördes 2010.
  2. Förstudie om restaurangbranschen och restaurangbranschens ekonomiska villkor i Örebro Län och i Västmanlands Län. Resultatet i förstudien pekade på att restaurangbranschen skulle behöva bli skickligare på att ta tag i sina egna frågor.
    Hämta hem förstudien här

En café- och restauranggrupp finns idag etablerat inom Handelskammaren. En viktig fråga för branschen är den aktuella diskussionen om ett ökat matsvinn i olika sammanhang. Under hösten 2014/våren 2015 genomförs ett mat & klimat/matsvinnsprojekt riktat till café- och restaurangbranschen.