Driver sen tre år tillbaka en Café & Restauranggrupp inom Handelskammaren Mälardalen.
Syftet med gruppen är att utveckla café- och restaurangnäringen i Örebroregionen samt att lyfta, utveckla och driva viktiga branschfrågor.

Aktuella frågor just nu är:
- matsvinn på restaurang
- samarbeten med andra nätverk/organisationer