Uppdraget är att planera och genomföra en rad event, under våren 2015, i Sverige riktade till Picadelis kunder på olika nivåer. Eventen är i form av en turnée där företaget genom eventen dels vill lansera en ny utrustning samt även informera om nyheter. Dessutom utveckla samarbetet med befintliga och nya kunder.