Modellen bygger på fyra avsnitt och kan användas vi framtagning av till exempel: PROJEKTPLAN, MARKNADSPLAN, AFFÄRS- ELLER VERKSAMHETSPLAN. Grundprincipen i modellen är: ALLTID MÅLET FÖRST, SEN ANALYSERAS VILKA INSATSER SOM KRÄVS FÖR ATT NÅ MÅLET. De fyra avsnitten är: 1) Historik och nuläge. Beskriver genom fakta, bakgrund och var verksamheten befinner sig just nu. 2) Övergripande och primära strategiska mål & inriktningsmål. 3) Konkreta och mätbara mål. 4) Detaljplan. Svarar på frågorna. Vad? Hur? När? Vem?