Att genomföra en förstudie är en bra metod för en organisation eller ett företag att analysera och fördjupa sig i en eller flera frågor innan viktiga beslut måste tas. Förstudien går till botten i aktuell frågeställning och beskriver konkret konsekvenserna av ett antal olika scenarier. I förstudiearbetet samarbetar vi med en rad partners, som var och en är experter inom sitt område. Men vi håller ihop förstudiearbetet och processen.