Exempel på uppdragsgivare

Handelskammaren Mälardalen och Axfood Närlivs är några uppdragsgivare vi väglett med goda resultat

Metoder och modeller som leder till resultat

Work Shop Work Shop

Vi använder av oss av tekniken Brain writning 6 – 3 – 5. Sex personer kommer på tre idéer på fem minuter. Det börjar med att alla deltagare skriver ner den definierade problemformuleringen högst upp på pappret. Sedan skriver varje person ner tre olika idéer (lösningar på problemet) på översta raden av pappret. Detta görs på fem minuter. Sedan skickas pappret till personen som sitter till höger. Den personen adderar tre nya idéer på raden under… Ett mycket effektivt sätt att driva en Work Shop på. Skapar delaktighet och leder till konkret resultat.

Förstudie Förstudie

Att genomföra en förstudie är en bra metod för en organisation eller ett företag att analysera och fördjupa sig i en eller flera frågor innan viktiga beslut måste tas. Förstudien går till botten i aktuell frågeställning och beskriver konkret konsekvenserna av ett antal olika scenarier. I förstudiearbetet samarbetar vi med en rad partners, som var och en är experter inom sitt område. Men vi håller ihop förstudiearbetet och processen.

Målstyrningsmodellen Målstyrningsmodellen

Modellen bygger på fyra avsnitt och kan användas vi framtagning av till exempel: PROJEKTPLAN, MARKNADSPLAN, AFFÄRS- ELLER VERKSAMHETSPLAN. Grundprincipen i modellen är: ALLTID MÅLET FÖRST, SEN ANALYSERAS VILKA INSATSER SOM KRÄVS FÖR ATT NÅ MÅLET. De fyra avsnitten är: 1) Historik och nuläge. Beskriver genom fakta, bakgrund och var verksamheten befinner sig just nu. 2) Övergripande och primära strategiska mål & inriktningsmål. 3) Konkreta och mätbara mål. 4) Detaljplan. Svarar på frågorna. Vad? Hur? När? Vem?

Genom ett samarbete med MARKNADSPROFILERING får du absolut rätt insats kopplat till dina övergripande målsättningar

KONTAKTA MIG FÖR ETT FÖRUTSÄTTNINGSLÖST MÖTE